Brief Information
About HR Dictionary

หลายๆครั้งที่เราได้ยินคำศัพท์บางคำในงานบุคคล แล้วไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอย่างไร บางคำก็เป็นคำที่คนที่อยู่ในสายงานบุคคลใช้กันทั่วไป แต่บางคำก็เป็นคำที่ใช้กันเฉพาะที่ เราจึงอยากที่จะรวบรวมคำศัพท์ต่างๆที่ใช้กันบ่อยๆขึ้นมาเก็บไว้ในที่ๆเดียว ที่ๆสามารถทำการค้นหาได้โดยง่าย สามารถนำไปแชร์ให้เพื่อนร่วมงานได้ และยังเป็นที่ๆสามารถเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมความหมายได้

เราหวังว่า HR dictionary online นี้จะได้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับเพื่อนๆร่วมสายงานนี้ ได้นำเอาไปใช้อ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้ต่อไป

ถ้ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาหรือต้องการเพิ่มคำศัพท์ที่ยังไม่มี สามารถกดส่งถึงเราได้ทางแบบฟอร์มข้อเสนอแนะด้านล่างของทุกๆหน้าได้ทันที

ดูคำศัพท์ทั้งหมด